Con về rồi mẹ ơi – Bài thơ là lời nhắc hãy ở cạnh cha mẹ khi còn có thể, vì họ đâu thể bên ta suốt đời


Con về rồi mẹ ơi – Bài thơ là lời nhắc hãy ở cạnh cha mẹ khi còn có thể, vì họ đâu thể bên ta suốt đời.

Con về rồi… Mẹ nghe tiếng con không…

Mẹ ở đâu…Để con còn gọi mãi

Con không biết …hay mẹ ơi có phải

Mệt mỏi rồi… Mẹ chẳng đợi ɴổi con ???

Con về rồi… Mẹ không phải mỏi mòn

Khi giông gió, hay nắng vàng đổ lửa

Con đi làm xa… Mẹ ngồi chờ cửa

Mắt mẹ lệ nhòa cứ nhớ, lại mong…

**

Con về rồi… Trời nay chẳng phải đông

Sao con thấy lòng chông chênh, giá lạnh

Con thèm quá … tay mẹ ôm con chặt:

Nhớ mẹ không…mà nay mới trở về?!

Con nhớ rồi… Không biết mẹ có nghe…

Tiếng con gọi …Mẹ ơi…Con chào mẹ!

Con muốn hỏi…Mẹ dạo này có khỏe…

Mẹ vui không… Con mẹ lớn khôn rồi…

**

Con về rồi… Nhưng mẹ đã nghỉ ngơi…

Nhớ khôn nguôi …Chỉ còn ban thờ mẹ.

Vu Lan đến…nhà ta giờ quạnh quẽ

…Con đã về rồi …Chỉ biết gọi …Mẹ ơi…!!!

Tác giả: Thúy Nguyễn