MENU

Bạn có đang lẩn quẩn mãi trong sự nghèo khó?

Một người nông dân rất nghèo khổ, ông quần quật làm việc từ sáng sớm tinh mơ đến tối mịt mà vẫn cứ mãi lẩn quẩn trong sự nghèo khó. Chắc chắn

Việc làm của một người bình thường, ai cũng nên đọc một lần

Cũng chỉ là một người bình thường và cũng chỉ làm một việc bình thường thôi mà, nhưng sao lại ý nghĩa đến như vậy… Một bà cụ nặng nhọc lê bước

Người thông minh có 5 điều không muốn hỏi, vì không hỏi nên cuộc đời mới an nhiên

Sống ở đời, đừng để tâm mình quá phiền não, đừng để bản thân phải đắm chìm sâu vào những ưu sầu của thể gian. Nếu muốn hạnh phúc phải học cách